KONTAKT, FÖRFRÅGAN & TIPS VID BESTÄLLNING

Jag utför översättningsuppdrag och språktjänster uteslutande mot företag, dvs. inte mot privatperson.

Välkommen att skicka mig din (företagets eller översättningsbyråns) förfrågan via e-post till: info@mdtext.se, så får du svar inom kort (inklusive prisoffert och information om tidigast möjliga leveransdatum för uppdraget).

Med vänlig hälsning
MonaGod kommunikation och goda språkkunskaper bygger broar,
öppnar dörrar, främjar, skapar och stärker goda relationer.”

Tips vid förfrågan och beställning av språkuppdrag:

För smidigare hantering, vänligen ange önskat leveransdatum (gärna även klockslag) för språkuppdraget i din förfrågan och bifoga även källtexten/språkgranskningstexten, om möjligt.

Ytterligare tips vid beställning av översättning:

•Bifoga så mycket information kring ditt översättningsprojekt som möjligt; exempelvis textens målgrupp, hur texten skall användas, särskilda instruktioner för uppdraget, referensmaterial, önskemål gällande företagsspecifik terminologi osv.

•Översättning och språkgranskning är ett hantverk som fordrar gott om tid. Undvik därför att uppdraget är ett alltför stressigt bråttomuppdrag! Ju mer tid för översättning desto bättre slutresultat.

•För bästa slutresultat, se även till att din källtext är en väl genomarbetad källtext innan den skickas för översättning samt att källtexten, som skall översättas, är skriven av en rutinerad och professionell skribent som har källspråket som modersmål och även har god språkkänsla. Kontrollera att alla eventuella adresser, egennamn, produktnamn och siffror i källtexten är korrekt angivna.• Det är bra om den källtext som du vill få översatt inte är en tidigare översättning. ”En översättning av en översättning” är aldrig fördelaktigt, dvs. om originaltexten/källtexten ursprungligen exempelvis är en fransk text, som sedan har översatts till engelska inom företaget, för att sedan skickas för översättning till svenska, är inte ett fördelaktigt utgångsläge för bästa slutresultat. Undvik alltså, om möjligt, att skicka redan översatta texter för översättning. Om detta inte är möjligt, säkerställ att översättningen, som skall skickas för översättning, är gjord av en kompetent och professionell översättare.