OM SPRÅKGRANSKNING & KORREKTURLÄSNING

Med mångårig arbetslivserfarenhet inom språkgranskning och korrekturläsning genom bland annat flera års arbete som språkgranskningsansvarig vid översättningsbyrå i Sverige, erbjuder jag professionell assistans inom korrekturläsning och språkgranskning av svenska översättningar eller originaltexter.

Även språkgranskning av engelska och franska översättningar gentemot svenska källtexter, för bland annat kontroll av att den engelska/franska texten återger den svenska källtexten på bästa sätt, att den engelska/franska texten har korrekt stavning/meningsbyggnad/grammatik osv.

En språkgranskning av en svensk text innebär att jag föreslår förbättringar i texten såsom exempelvis begripligare ord, mer lättlästa meningar, bättre flyt, justering av meningsbyggnadsfel osv. Jag brukar presentera fyra olika nivåer för att tillsammans med kunden bestämma önskad nivå för språkgranskningsuppdraget av en svensk text:

  1. Korrekturläsning (korrigering av stavning, skiljetecken, interpunktion, böjningsfel samt konsekvens gällande förkortningar och termer. Alltså ingen korrigering av stil och anpassning till läsaren eller justering av textens disposition eller rubrikindelning.)
  2. Meningsbyggnad
  3. Struktur och rubriker
  4. Omfattande bearbetning av texten för exempelvis ny målgrupp eller nytt syfte m.m.